betaling

Forældrebetalingen udgør 2.300,- kr. pr. måned *. Betalingen opkræves via nets (PBS).

depositum

6 måneder før barnet starter i børnehaven skal der betales et depositum på 1 månedes forældrebetaling. Depositum tilbagebetales, når barnet stopper i børnehaven.

reduceret betaling

Forældrebetalingen kan fastsættes til et mindre beløb, hvis børnehaven modtager et højere kommunalt tilskud som følge af, at barnet af kommunen er tildelt friplads eller søskenderabat.

* Bor barnet i en anden kommune

Er barnet bosat i en anden kommune end Helsingør kommune, kan børnehaven opkræve højere forældrebetaling, hvis det kommunale tilskud fra hjemkommunen er lavere end det tilskud børnehaven modtager for et tilsvarende barn fra Helsingør kommune. Den forhøjede forældrebetaling udgør forskellen mellem det kommunale tilskud og taksten for tilskud i Helsingør kommune. Modtager børnehaven et højere ordinært tilskud fra hjemkommunen, fortages der ingen regulering af forældrebetalingen.

venteliste

For opskrivning på venteliste kontakt gerne leder Bettina Toksværd på tlf. 20 12 42 29 eller pr. mail leder@ellekildehus.dk