Priser og betaling

Forældrebetalingen udgør 2.000,- kr. pr. måned.*

En måned før barnet starter i børnehaven skal der betales et depositum på 2 måneders forældrebetaling. Depositum tilbagebetales, når barnet stopper i børnehaven.

Betalingen opkræves via Nets (PBS).

Bor barnet i en anden kommune

* Er barnet bosat i en anden kommune end Helsingør Kommune, kan børnehaven opkræve højere forældrebetaling, hvis det kommunale tilskud fra hjemkommunen er lavere end det tilskud børnehaven modtager for et tilsvarende barn fra Helsingør Kommune.

Den forhøjede forældrebetaling udgør forskellen mellem det kommunale tilskud og taksten for tilskud i Helsingør Kommune. Modtager børnehaven et højere ordinært tilskud fra hjemkommunen, fortages der ingen regulering af forældrebetalingen.

Forældrebetalingen kan fastsættes til et mindre beløb, hvis børnehaven modtager et højere kommunalt tilskud som følge af, at barnet af kommunen er tildelt friplads eller søskenderabat.